top of page
הרישום לסטריטבול מודיעין 2021 נקלט בהצלחה!

על הקבוצות להתייצב באולם הספורט העירוני ביום חמישי 21.10.21 בין השעות 18:00-21:00 לקבלת חולצות.

פרטים נוספים באגף הספורט בטל': 08-9752210

bottom of page